• Kurs anpassad för alla nivåer.
  • Individuella kurser. (företag)
  • Gemensamma kurs och produkt utbildningar
En viktig del i vår verksamhet är att bistå våra kunder och produktanvändare, med möjligheten att tillgagna sig mer ingående produktkunskap för att kunna nyttja våra produkters funktionalitet till fult ut.

Vi erbjuder specialanpassade kurser till alla våra nya, samt existerande kunder, för att möta deras speciella behov. Utbildning och kursverksamheten hålles vanligen i våra egna lokaler, men kan även äga rum ute hos kunden eller vid anläggning i samband med drifttagning.
Anpassade kurser och utbildningar för säljare, systemdesigners, tekniker.
Kontakta oss gärna och beskriv era behov.

  • Kunskap är den största resursen..
  • Kunskap framhäver kvalité'..
  • Kunskap skapar förtroende..

och därför utbildar vi så många vi kan...